Kyselyn tulokset

Purola-Puistolan kyläyhdistyksen nimissä teimme opiskelijaporukan kanssa kyselyn alueen asiakkaille kesäkuussa 2018. Vastauksia palautui 59 kappaletta, lämpimät kiitokset jokaiselle kyselyyn vastanneelle! Kyselyyn vastanneet olivat pääasiassa Purolassa asuvia työikäisiä, mutta myös iäkkäämpi väki ja Puistolan puoli oli edustettuna vastaajissa.

Kyselyssä oli annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, joista sai valita useampiakin. Kaikki valmiit ehdotukset saivat ääniä, mutta kysymykseen ”Minkälaista toimintaa kaipaisit / mihin kylätaloa kannattaisi enemmän hyödyntää?” viisi eniten ääniä saanutta vastausta olivat: Liikuntaharrastus, kylätyömiehen palvelut, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä kahvilapalvelut. Kun kysyttiin ”Minkälaisia tapahtumia kyläyhdistys voisi järjestää?” viisi eniten suosiota saanutta vastausvaihtoehtoa olivat: Kirpputori, myyjäisiä, musiikkitapahtumia, lasten tapahtumia sekä liikuntatapahtumia. Kysyimme myös, milloin asukkaat haluaisivat osallistua toimintaan ja käyttää taloa ja sen palveluita. Eniten suosiota saivat arki-illat ja viikonloppuisin iltapäivät. Kyselyyn vastanneet asukkaat olivat vastanneet avoimiin kysymyksiin todella monipuolisesti, ehdotuksia tuli runsaasti palveluista, harrastekerhotoiminnoista, talkooideoita ja kunnostusehdotuksia.

Monet vastaajat ilmaisivat toiveensa kylätalon säilymisestä ja kyläyhdistyksen toiminnan jatkumisesta. Tällä hetkellä toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla yhdistyksen taloudellisen tilanteen ja aktiivisten ihmisten puutteen vuoksi. Kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta vuokrata tiloja niin satunnaiseen yksityiskäyttöön kuin säännölliseen vuokraukseenkin, ja tulos oli todella hyvä: jopa 9 haluaisi vuokrata tiloja säännöllisesti ja 15 ilmoitti olevansa kiinnostunut juhlien ja muiden yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Eli näille vastaajille lähetämme jo etukäteen terveiset ja suuret kiitokset, ei muuta kun ottamaan yhteyttä Liisa Väisäseen 040 050 6913 ja sopimaan vuokrauksesta! Vuokratulot ovat erittäin merkittävässä asemassa kyläyhdistystoiminnan jatkumisen kannalta. Suuren ja iäkkään rakennuksen ylläpitokuluihin tarvitaan lisää osallistujia. Kunhan saadaan toiminta aktivoitumaan ja pesämunaa kartutettua, meillä on mahdollista hakea erilaisia avustuksia ja hankerahoituksia suurempiin investointeihin ja toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden jättämät yhteystiedot ovat myös todella merkittävä juttu kyläyhdistykselle. Suunnitelmanamme on aloitella vapaaehtoistoimintaa vapaamuotoisella kahvitilaisuudella Pupulan tiloissa torstaina 25.10. klo 18. Tilaisuuteen on henkilökohtaisesti kutsuttu kyselyssä yhteystietonsa jättäneet, mutta tilaisuus on avoin kaikille, ja kaikki vähänkin asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita paikalle jutustelemaan Pupulan tulevaisuudesta! Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuminen ja paikalle tuleminen eivät sido mihinkään, vaan paikalle voi tulla vaan kuuntelemaan tai kertomaan omia ideoitaan.

 

Pienistä puroista syntyy iso virta: yhdessä voimme vaikuttaa kyläyhdistyksen toiminnan jatkumiseen ja kylätalon säilymiseen!

Kyläyhdistyksen puolesta, sosionomiopiskelija ja Pupulan vapaaehtoinen Annu Harju